• Utskrift
  • Print

Vårt utstyr

Våre medarbeidere er høyt kvalifiserte med lang fartstid i bransjen. I tillegg disponerer vi i dag en stor og moderne maskinpark bestående av rasjonelt og funksjonelt utstyr for enhver oppgave.

Våre maskiner:
- 9 stk. Gravemaskiner. Alle maskiner er med pigg hammere, rotortilter og sorteringsgrab.
- 5 stk. Hjullastere
- 5 stk. Lastebiler
- 3 stk  Lastebiler 7,5tonn
- 3 stk  Feiebiler
- 5 stk  Klappvinger/brøyteskjær til hjullaster
- 1 stk  Valtra T170 traktor m/dumperhenger
- 1 stk. Kompaktlaster
- 1 stk. Moxydumper
- 1 stk  Thwaites minidumper
- 1 stk. Knusesorteringsverk
- 1 stk. Valsetog 8 tonn
- 1 stk. Feieaggregat
- 1 stk  300hk Snøfres til hjullaster
- 1 stk  Teletiner

Diverse valser, komprimeringsutstyr, pumper, gravekasser, asfalt-/betongsager,
sikringsgjerder etc.

Kort fortalt, alt det moderne utstyrer vi trenger for å tilfredstille de krav du som kunde stiller.
 
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS