• Utskrift
  • Print

Tiltak mot Radon

Radonsug
Her skapes et undertrykk under huset slik at jordluften suges inn. Radonsuget plasseres på et fornuftig sted som er estetisk og praktisk, 1 eller flere hull som borres i gulvet mot byggegrunnen. I hullet settes rør som kobles til radonpumpen/suget og fra denne ledes luften i rør ut av boligen.
Undertrykket under boligen er nå større enn undertrykket i boligen, dette betyr at luften som lekker gjennom sprekker og utettheter har forandret retning og blir nå ført mot sugepunktene.

Radonbrønn

Er boligen bygd på grus eller grovsand, for eksempel en grusås, kan det bygges en radonbrønn som suger ut luft fra jorda et stykke fra huset.

Ventilasjon av krypkjeller
Dersom en har krypkjeller er dette et alternativ. Her er det snakk om å øke luftomsetningen i krypkjelleren. Her finnes det en rekke forskjellige løsninger. Kontakt våre konsulenter om hva som er best for din bolig.
 
Velg riktig tiltak til hvert enkelt problem

For at du skal bli kvitt radonproblemet er det viktig at en kvalifisere kontrollør utreder årsakene og kommer
med forslag til de riktige tiltakene.

Kontrolløren kommer til boligen og sjekker ut mulige kilder forhøyede tilradonverdier og kommer med konkrete forslag til tiltak.


Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS