• Utskrift
  • Print

Kjøpe eller selge hus

Kjøper
Som kjøper er det ditt ansvar å kartlegge om boligen har radonproblem eller ikke. Radon er ingen skjult feil. Det er derfor svært viktig å få utført en måling og kontroll før kontrakten signeres.

Hva bør gjøres før boligkjøpet?

Er det ikke tid til langtidsmåling (minst 62 dager) kan du gjøre en korttidsmåling eller indikasjonsmåling som tar ca 10 dager.
Viser det seg at det finnes et radonproblem, bør en kontrollør identifisere radonkilden og gi et utbedringsforslag samt et kostnadsoverslag for tiltak.

Selgere

Som selger er det en fordel om det er gjort måling og eventuelt utført tiltak før boligen legges ut for salg. Å selge et ”sykt hus” er ikke å anbefale. Går du med tanker om å selge din bolig anbefales det at du kommer i gang med måling så fort som mulig, dette fordi at det normalt tar 1 år fra bestilling av måling til tiltak og sluttmåling, (er du i tidsnød kan vi løse problemet på kort tid)

Meglere

For å unngå problemer etter salget, bør alt gjøres riktig fra starten. Informer derfor kjøper og selger
hva som gjelder. Vi hjelper til ved salg og har erfaring fra salg av radonboliger, ta gjerne kontakt for mer informasjon.Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS